Плаќање

Сите цени прикажани на нашиот веб сајт се со вклучен ДДВ.

Плаќање во готово по испорака:
При превземање на нарачката, се плаќа на курирот во готовина во Македонски Денари. Со цел да се избегнат недоразбирања при наплата ве молиме имајте ја точната сума за наплата.

Плаќање со платежна картичка:
Во процес на вклучување, моментално недостапно.